پیش بینی وضعیت جوی استان قزوین

از ساعت ۱۲ دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف تا کمی ابری بعدازظهر گاهی وزش باد
 
از ساعت ۱۲ سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف تا کمی ابری از بعدازظهر گاهی وزش باد
 
از ساعت ۱۲ چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف تا کمی ابری از بعدازظهر همراه با وزش باد نسبتاً شدید
 
درجه حرارت و میزان بارندگی ایستگاههای هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته
رازمیان
آبیک
کوهین
سیردان
معلم کلایه
آوج
بوئین زهرا
تاکستان
قزوین
 
21
20
18
21
20
12
17
18
16
کمینه دما CM
38
35
34
30
32
30
37
36
36
بیشینه دما CM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
بارندگی (mm)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
برف (cm)تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۸۶۵۱۹۳


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC