پیش بینی وضعیت جوی استان قزوین

از ساعت ۱۲ سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد
 
از ساعت ۱۲ چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد
 
از ساعت ۱۲ پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد
 
درجه حرارت و میزان بارندگی ایستگاههای هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته
رازمیان
آبیک
کوهین
سیردان
معلم کلایه
آوج
بوئین زهرا
تاکستان
قزوین
 
19
16
13
15
14
11
16
15
15
کمینه دما CM
36
35
32
28
31
28
36
34
35
بیشینه دما CM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
بارندگی (mm)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
برف (cm)تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۲

تعداد کل بازدید کنندگان: ۷۶۱۵۰۷


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC