پیش بینی > پیش بینی فصلی

پیش بینی فصلی دما و بارش از اسفند ۹۶ تا اردیبهشت ۹۷


تعداد بازدید ها از این صفحه: ۱۱۷۵۵

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۷۴۴۲۱۱


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC