کارگروه تخصصی بلایای جوی
۱- آیین نامه داخلی کارگروه تخصصی بلایای جوی : در اجرای ماده ۳۹ طرح امداد و نجات کشور موضوع ۲۲۸۲/ت۲۴۴۱۲هـ مورخ ۲۳/۶/۸۲ هیأت محترم وزیران آیین نامه کارگروه تخصصی بلایای جوی با مسئولیت سازمان هواشناسی کشور را در ۵ ماده تصویب کرد.

۲- شرح وظایف کارگروه تخصصی بلایای جوی : مسئولیت کارگروه بلایای جوی در کشور بعهده سازمان هواشناسی کشور و در استانها بعهده ادارات کل هواشناسی می باشد و ادارات کل مکلف هستند بر اساس تصمیمات کارگروه مربوطه ( که به تأیید کارگروه ملی آمادگی و ستاد حوادث غیر مترقبه استان خواهد رسید ) و با همکاری سازمانهای عضو آن کارگروه و سایر شخصیتهای حقوقی ، حقیقی- آموزشی، موارد زیر را در مرحله آمادگی مدیریت بحران انجام می دهد.

۲-۱-پژوهش :
۲-۱-۱- جمع آوری اطلاعات و ایجادبانک اطلاعاتی درباره وضعیت بروز طوفان و سایر مخاطرات جوی و اقلیمی در سطح استان.
۲-۱-۲- تهیه و جمع آوری و نگهداری و عرضه کتب و مستندات داخلی درباره طوفان و سایر بلایا و مخاطرات جوی و اقلیمی.
۲-۱-۳- تهیه نقشه های ریز پهنه بندی طوفان و سایر بلایا و مخاطرات جوی و اقلیمی در سراسر استان بر اساس استانداردهای مصوب کارگروه مربوطه.
۲-۱-۴- انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه بهبود روشهای پایش و پیش بینی طوفان و سایر مخاطرات جوی.
۲-۱-۵- طراحی نرم افزارهای تحلیل موارد بوقوع پیوسته طوفانها و سایر بلایا و مخاطرات جوی بر اساس اطلاعات نقشه های ریز پهنه بندی و پایش بلایای جوی و اقلیمی.
۲-۱-۶- بررسی اثرات طوفان و مخاطرات و بلایای جوی و اقلیمی در فعالیت های انسانی.
۲-۱-۷- تحلیل موارد بوقوع پیوسته طوفان و مخاطرات جوی در استان.

۲-۲-آموزش :
۲-۲-۱- آموزش اصول و مبانی طوفان و سایر بلایا و مخاطرات جوی و وضعیت آن در استان به مسئولان و برنامه ریزان سیستم مدیریت بحران استان.
۲-۲-۲- آشنا کردن مردم با طوفان و مخاطرات جوی و وضعیت آن در استان.
۲-۲-۳- انجام مطالعات ارتقاء صحت پیش بینی های هواشناسی و مخاطرات جوی و اقلیمی.
۲-۲-۴- انجام مطالعات منطقه ای بلایای جوی و اقلیمی با همکاری ادارات کل هواشناسی استانها.
۲-۲-۵- انجام مطالعات و طرحهای تحقیقاتی مشترک با سایر کارگروههای مطلوب.
۲-۲-۶- تهیه اطلس های اقلیمی مخاطرات و بلایای جوی و اقلیمی در استان.

۲-۳-برنامه ریزی :
۲-۳-۱- تهیه برنامه پایش مداوم طوفان و مخاطرات جوی
۲-۳-۲- تهیه برنامه نحوه بررسی موارد بوقوع پیوسته طوفان و سایر بلایا و مخاطرات جوی
۲-۳-۳- تهیه شرح وظایف کلیه پرسنل دخیل در پایش ، آموزش و پژوهش های مرتبط

۲-۴-مدیریت منابع :
۲-۴-۱- تعیین نوع و میزان منابع ( امکانات و تجهیزات ) مورد نیاز پایش ، آموزش و پژوهش طوفان و سایر بلایا و مخاطرات جوی و نحوه نگهداری آنها
۲-۴-۲- تأمین و نگهداری منابع ( امکانات و تجهیزات ) پایش، آموزش و پژوهش طوفان و مخاطرات جوی.

۲-۵-ایجاد ساختار مدیریتی :
۲-۵-۱- طراحی ساختارهای مدیریتی پایش و بررسی طوفان و سایر بلایا و مخاطرات جوی با بهره گیری از اصول (( سامانه فرماندهی حادثه ))
۲-۵-۲- تهیه لیست مشخصات افراد اصلی و جانشین در چارت سازمانی پایش و بررسی طوفانها و سایر بلایا و مخاطرات جوی

۲-۶-تمرین و مانور :

۲-۶-۱- برگزاری جلسات توجیهی با مدیران و کارکنان پایش و بررسی طوفان و سایر بلایا و مخاطرات جوی و اقلیمی
۲-۶-۲- برگزاری مانورهای دورمیزی در زمینه مرتبط
۲-۶-۳- همکاری با ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان در برگزاری انواع مانور

عناوین وزارتخانه ها و سازمانهای پیشنهادی برای عضویت در کارگروه تخصصی بلایای جوی و اقلیمی
۱- استانداری – ستاد حوادث غیر مترقبه استان
۲- اداره کل آب و فاضلاب
۳- اداره کل راه و ترابری
۴- سازمان جهاد کشاورزی
۵- مدیریت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
۶- جمعیت هلال احمر استان
۷- اداره کل حفاظت از محیط زیست
۸- مرکز صدا و سیمای استان

کارگروههای مرتبط با هواشناسی:
- کارگروه امداد و نجات به مسئولیت جمعیت هلال احمر استان قزوین
- کارگروه آفات، امراض نباتی و سرمازدگی به مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین
- کارگروه احیای مراتع و مقابله با خشکسالی به مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین
- کارگروه سیل و طغیان رودخانه به مسئولیت امور آبامنطقه ای استان قزوین
- کارگروه آب ، کشاورزی و منابع طبیعی به مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین
- کارگروه بلایای جوی و اقلیمی به مسئولیت اداره کل هواشناسی استان قزوین


تعداد بازدید ها از این صفحه: ۱۶۱۸

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۳

تعداد کل بازدید کنندگان: ۷۴۴۲۱۴


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC